Vallning

I anslutning till bilparkeringen på Ängen, S:a Berget finns ett par stycken kommunala vallabodar. De är alltid öppna och finns tillgängliga för deltagare i Sundsvalls Ungdomsspel. I övrigt hänvisar vi till utomhusvallning.