Angående parkeringar

På grund av snöläget kommer antalet parkeringsplatser vid Ängen att vara begränsat. När det är fullt vid Ängen hänvisar vi till parkering runt hotellet. Skulle det bli fullt där hänvisar …

Ny startlista Barnspelen lördag

Då det ser ut att bli en kall morgon så har tävlingsledningen beslutat att skjuta upp starten för lördagens Barnspel. Ny starttid är kl 10:00. Vänligen sprid till alla ni …